...
Obec Kuks

Publicita projektů

Podpořené projekty Kuksu - jedná se o projekty Obce Kuks realizované za podpory národních a evropských partnerů.

 

Projekty obnovy - Obec Kuks

 

Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Kuks

Cílem projektu je zajištění schopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, III a V adekvátně reagovat na mimořádné události ve formě a kapacitě určené v žádosti o podporu.

Účelem podporované aktivity je posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, III a V pro výkon služby. Pořízení materiálně technického vybavení pro výkon činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí kategorie JPO II, III a V.

Hlavní aktivitou projektu je pořízení majetku k posílení vybavení jednotky SDH Kuks pro výkon činností spojených s extrémním suchem. V rámci této aktivity dojde k nákupu dopravního automobilu.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Celková investice - nákup automobilu - 1 586 783,- Kč vč. DPH

Způsobilé výdaje - 1 340 000,- Kč

z toho dotace 95 % od EU - 1 273 000,- Kč

Výše dofinancování - 313 783,- Kč

 

 

„III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce komunikace“ 

          SO 101 Chodník a autobusová zastávka                            

SO 102 Parkovací záliv,

SO 103 Přístupový chodník

SO  401 Nasvětlení přechodu pro chodce

  Realizace spojeného projektu Rekonstrukce silnice a výstavba chodníku s doprovodnými stavbami (viz. výše) Investorem rekonstrukce silnice je Královéhradecký kraj prostřednictvím dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Investorem stavby chodníku je Obec Kuks prostřednictvím dotace od Královéhradeckého kraje.

Stavba je rozdělena na dvě etapy: I. etapa rok 2021, II. etapa rok 2022.

Královéhradecký kraj poskytl dotaci

z dotačního fondu Královéhradeckého kraje ve výši 1 719 247,- Kč

Cena díla (Chodník) je 3 993 190,37 Kč

„Chytré parkování v Kuksu II“                                             

V červnu roku 2021 byla objednána kamera a tři parkovací automaty na solární nabíjení s možností platby jak hotovostí, tak elektronicky kontaktně i bezkontaktně. V rámci dodávky objednaných komponentů byly jednotlivé prvky zapojeny do budovaného parkovacího systému obce. Díky kompatibilitě instalovaných parkomatů s nadstavbovými funkcionalitami, může obec v následujících letech (a navazujících etapách) využít tyto možnosti při rozšiřování a zkvalitňování parkovacích služeb, např. během výstavby třetího parkoviště. 

Administrátorem projektu je Ing. Veronika Tomková ze společnosti Revitalizace KUKS,  o. p. s.

Investorem je Obec Kuks. Královéhradecký kraj poskytl dotaci 358 000 Kč.

 

 

     "Chytré parkování v Kuksu"                        kraj

Realizováno za podpory Královehradeckého kraje

Vytížená odstavná parkoviště pro osobní a autobusovou dopravu potřebují chytrá řešení. V rámci pilotního projektu Chytré parkování v Kuksu jsme instalovali moderní parkovací automaty.  Zkušební provoz (05/2020 - 09/2020) s parkovacím automatem firmy DESIGNA Parking & Access, s. r. o. naplnil naše očekávání. A tak jsme díky projektu zakoupili dva přístroje v hodnotě 350 tis. Kč.  V chytrých řešeních chceme pokračovat a rozšiřovat služby pro parkující návštěvníky. V loňském roce jsme zakoupili pozemek pro dočasné parkování při kulturních akcích, pro které jsme nechali zpracovat studii na vybudování kapacitního parkoviště pro 500 vozidel.

Administrátorem projektu je Ing. Veronika Tomková ze společnosti Revitalizace KUKS,  o. p. s.

Investorem je Obec Kuks. Královéhradecký kraj poskytl dotaci 240.000 Kč.

 

Oprava opěrné zdi torza zámku            krajlogo

Realizováno za podpory Královehradeckého kraje a Ministerstva kultury

Jedná se obnovu původní opěrné zdi, která je součástí kulturní památky torza zámku s terasou a schodištěm. V první etapě dojde k odstranění původní zdi v havarijním stavu (2019) a založení základu zdi nové. Ve druhé etapě bude vybudována nová opěrná zeď v souladu s projektovou dokumentací (2020).

Zhotovitelem stavby je KVIS Pardubice a.s., cena díla po soutěži je 1.894.129,--Kč

Administrátorem projektu je Ing. Veronika Tomková ze společnosti Revitalizace Kuks o.p.s.

Investorem je Obec Kuks,

Královéhradecká kraj poskytl dotaci 780.000,- Kč

Ministerstvo kultury z programu Regenerace památkových rezervací 2020 poskytlo 200.000,- Kč

 

Obnova fasády Lázeňského domu čp. 3,4

III. - IV. Etapa - Oprava fasády - realizováno po částech - východní strana 2023

Královéhradecká kraj poskytl dotaci 215.000,- Kč   kraj

Ministerstvo kultury z programu Regenerace památkových rezervací 2023 poskytlo 120.000,- Kč    logo

Zdroje financování:  Obec Kuks, Královéhradecký kraj a Ministerstvo kultury

Investice v hodnotě: 573 tis. Kč

https://www.rajce.idnes.cz/revitalizacekuksu/album/fasada-cp-3

 

Čerpání splaškových vod z čp. 65 a 48 do věřejné kanalizace obce Kuks

Vybudování čerpací stanice s kanalizační přípojkou vyústěnou do stávající veřejné kanalizace zakončené ČOV. Jedná se o odvod splaškových vod z bytového domu s 5 bytovými jednotkami. Počítá se také s napojením sousední budovy čp. 86 (hasičská zbrojnice). V současné době vytéká splašková voda z výše uvedených objektů přes stávající septiky do přilehlé řeky Labe.
Zdroje financování:  Obec Kuks, Královéhradecký kraj  kraj

částka v Kč  629 159,- Kč - projekt realizován 10/2021
Investorem je Obec Kuks. Královéhradecký kraj poskytl dotaci 300.000 Kč.

 

   Hasičská zbrojnice - obnova fasády

V roce 2023 byla obnovena fasáda na objektu čp.86 - Hasičská zbrojnice

Investorem je Sbor dobrovolných hasičů Kuks. Hodnota díla je 450 tis. Kč

https://rajce.net/revitalizacekuksu/album/hasicarna-fasada-2023

 

 

Překlad (translations)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 23. 5. 2024, 9:15:10

Kalendář

Najdete nás na:

 

 

fb   ig  tweet

 

Naše projekty podporují

 

krajcez

logo

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky