...
Obec Kuks

Kuks - Granátové jablko

 

 

Cílem projektu Kuks – Granátové je obnovit do roku 2014 dnes nevyužívané a do značné míry zchátralé části barokního Hospitalu Kuks a vdechnout jim nový život.

 

V nově obnovených prostorách se budou rozvíjet aktivity úzce spojené s původní funkcí hospitalu. Přitom budou co možná nejvíce respektovat povahu této památky evropského významu. Na projektu za více než 440 milionů korun se podílí několik parterů, mezi nimi je i Revitalizace KUKS o. p. s.

Termín: 2010–2014
Náklady na projekt: 440 082 059 Kč

Zdroj: Integrovaný operační program (Fondy EU) 

 Cíle projektu

  1. Vzorová obnova národní kulturní památky
  2. Vznik vzdělávacího centra pro odbornou i laickou veřejnost a školy
  3. Zpřístupnění depozitáře a knihovny konventu
  4. Obnova bylinné a ovocnářské zahrady
  5. Vznik střediska farmaceutické výuky
  6. Podpora environmentálních aktivit

 

1. Vzorová obnova národní kulturní památky

Hraběti Františku Antonínu Šporkovi (1662–1738) se podařilo vytvořit unikátní barokní lázeňský komplex v údolí horního Labe. Množstvím kapliček, fontán a letohrádků vtiskl Kuksu a celému panství podobu komponované barokní krajiny, ve které architektura, sochařství a malířství tvoří s krajinou jeden harmonický celek.

Jeho součástí je i národní kulturní památka Hospital Kuks. Je známý především svojí skvělou barokní sochařskou výzdobou z dílny Matyáše Bernarda Brauna (např. alegorie Ctností a Neřestí) a dochovanou původní barokní lékárně. Patří mezi nejvýznamnější barokní památky ve střední Evropě. Hospitalu se proto dostane náležité péče a bude citlivě a vzorově rekonstruován.

Hospital představuje i výjimečný doklad barokní charitativnosti a péče o potřebné. Řád milosrdných bratří se zde staral o vojenské vysloužilce od roku 1743. Nemohoucím se zde dostávalo péče až do roku 1938. V rámci projektu je proto kladen důraz na aktivity, které souvisí se zdravotnickými a výtvarnými obory.

2. Vznik vzdělávacího centra

Novými aktivitami bude zdůrazněna také výjimečná historicko-výtvarná hodnota kukského hospitalu. Obnovené prostory poskytnou zázemí pro výuku dějin a uměleckých oborů. V hospitalu budou dále probíhat tematické přednášky a prestižní semináře pro odbornou i laickou veřejnost a výukové programy pro základní a střední školy. Těmto aktivitám se budou vedle Národního památkového ústavu věnovat Nadace Český barok, o. p. s. či Revitalizace KUKS o. p. s.

Vznikne místo pro odborné a umělecké workshopy, např. výtvarné v rámci projektů Keramického studia Jaroslavy Tyrnerové. Výsledky svých žáků tu bude prezentovat Základní umělecká škola F. A. Šporka z Jaroměře. Nové prostory pro své semináře najde v hospitalu také Královéhradecký kraj. S tradičními postupy v pěstování vinné révy a jejím zpracování bude seznamovat vinařské sdružení Siduri.

Díky Domovu sv. Josefa z Žirče, který je jediným stacionářem v regionu, kde pomáhají lidem s roztroušenou sklerózou, by měli v hospitalu najít zázemí příbuzní těchto pacientů. Budou zde absolvovat semináře zaměřené na schopnost vyrovnat se s těžkou nemocí v rodině. 

3. Zpřístupnění depozitáře a knihovny

Pro badatele z řad odborné veřejnosti budou zpřístupněny depozitáře a knihovna kukského konventu. Budoucí badatelské centrum bude rozvíjet činnost také v oblasti výzkumu historie Kuksu a Šporkova panství Hradiště.

4. Obnova bylinné a ovocnářské zahrady

Hospitální zahrada dostala v průběhu 20 století podobu francouzského parku. To je v ostrém protikladu s jejím využíváním v minulých stoletích. Díky projektu Kuks – Granátové jablko hospitální zahrada získá svoji původní podobu. Zahrada vznikla pravděpodobně dříve než hospitální budova. Písemná zmínka z roku 1700 zde hovoří o libosadu, který sloužil k odpočinku lázeňských hostů. Pravděpodobně z této doby pochází dodnes zachovalá kompozice zahrady, kterou tvoří šestnáct pravidelných polí s ovocným sadem po obvodu. Milosrdní bratři ji od pol. 18. století užívali zahradu zejména coby zásobárnu plodin a léčivých rostlin.

V rámci projektu bude obnovena její původní náplň. V hospitální zahradě se předpokládá opětovný návrat k pěstování léčivých bylin. Bylinná a ovocná zahrada se stane centrem výuky, poznání a odpočinku. Její produkty budou zpracovávány a využívány ve výukových programech pro studenty.

5. Středisko farmaceutické výuky

Na někdejší určení Šporkova hospitalu naváže přítomnost studentů Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, kteří zde budou absolvovat část výuky související s dějinami farmacie a zdravotnictví. V rámci výuky budou frekventanti zpracovávat a využívat výpěstky z obnovené hospitální zahrady v rámci výukových programů a aktivně se zapojí do života hospitální zahrady.

6. Podpora environmentálních aktivit

V souladu s moderními trendy v oblasti ochrany a poznávání přírody jsou do projektu zahrnuty také environmentální aktivity Muzea východních Čech, soustředěné na netopýří kolonie ve sklepení hospitalu.

 

Jak již jistě víte z médií či doslechu, čekají Kuks velké změny. Ukazuje se, že ne každý se v této informační spleti dost dobře vyzná. Přinášíme Vám proto odpovědi na nejčastější otázky, které v souvislosti s chystanými změnami Kuksu padají:

Jak bude vypadat obnova Kuksu?

V Kuksu budou obnoveny obě jeho části, rozdělené řekou Labe: 
 A) hospital s bezprostředním okolím (zahrada, hospodářské budovy, kamenný most u Labe) a
 B) historické jádro obce Kuks (lázeňské hostince, tovární vila, komunikace, drobné památky atd.).

Kdo tuto obnovu zajišťuje?

 A) Obnovu hospitalu a jeho okolí zajišťuje správce objektu Národní památkový ústav, ú.o.p. v Josefově, tedy stát.
 B) Obnova historického jádra obce Kuks bude dílem dalších subjektů: společnosti Revitalizace Kuks, Obce Kuks a Stanislava Bohadla.

Kolik projektů bude v rámci obnovy Kuksu realizováno?

 Nyní se jedná o 5 projektů výše zmíněných institucí.

Jaké jsou to projekty?

 A) Obnova hospitalu a jeho okolí proběhne v rámci projektu Kuks-Granátové jablko.
 B) V historickém jádru obce Kuks se počítá se 4 realizacemi: opravou zdejších komunikací (nositelem Obec Kuks), prvního lázeňského hostince (nositelem Stanislav Bohadlo), druhého lázeňského hostince spolu s bývalou tovární vilou a drobných památek v obci (nositel obého Revitalizace Kuks, o.p.s.).

Z čeho budou projekty financovány?

 A) Hospitální projekt Kuks-Granátové jablko je dotován z prostředků Integrovaného operačního programu (IOP) Evropského fondu pro regionální rozvoj, a dále z příspěvků státního rozpočtu.
 B) Projekty v historickém jádru Kuksu budou placeny z prostředků Regionálního operačního programu (ROP) Evropského fondu pro regionální rozvoj a národního Programu rozvoje venkova, doplněných soukromými zdroji.

Kolik peněz na obě části Kuksu přijde?

 A) Projekt Kuks-Granátové jablko získal prostředky v celkové výši 453 348 434 Kč.
 B) Projekty v historickém jádru obce Kuks mají k dispozici téměř 80 mil. Kč.

Čím se projekty v obou částech Kuksu liší?

 A) Projekt Kuks-Granátové jablko je zaměřen na vzdělávání.
 B) Projekty v obci Kuks se zaměřují především na cestovní ruch.

Co na základě těchto projektů v Kuksu vznikne?

 A) V hospitale budou probíhat výukové programy pro veřejnost, zaměřené na vzdělávání v oblasti historie, umění a farmacie.
 B) V historickém jádru obce Kuks by měly vzniknout: vycházkový okruh, infocentrum, občerstvení, multimediální sál, muzeum či ubytování.

Kdy bude tato obnova Kuksu dokončena?

Obě části Kuksu musí být opraveny před r. 2015. Pak následuje pětiletá tzv. doba udržitelnosti, kdy si na svůj provoz musí bez dalších příspěvků vydělat.

Bude hospital po dobu oprav uzavřen?

Nikoliv, počítáme se stálým provozem. O případných operativních omezeních budeme včas informovat.

Kde se k jednotlivým projektům dozvím více?

 A) Informace o projektu Kuks-Granátové jablko naleznete přímo na tomto webu, nebo na stánkách Národního památkového ústavu, či Ministerstva kultury ČR. Na Vaše další dotazy Vám rád odpoví koordinátor projektu Libor Švec (viz kontakty v levém slupci).
 B) Informace k obnově historického jádra obce Kuks soustřeďuje na svých stránkách Revitalizace Kuks, o. p. s., kde naleznete kontakty pro případné další otázky.

 

 

Partneři projektu 

Nositel projektu
Národní památkový ústav

Partneři projektu
Keramické studio Jarmily Tyrnerové v Kohoutově
Královéhradecký kraj
Muzeum Východních Čech v Hradci Králové
Nadace Český Barok
Obec Kuks
Oblastní charita Červený Kostelec (Dům Svatého Josefa v Žirči)
Revitalizace KUKS o. p. s.
Siduri, o. s.
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Základní umělecká škola F. A. Šporka v Jaroměři

Na projektu spolupracují
Biskupství Královéhradecké
Řád svatého Huberta
 


Projekt je financován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.1b.

 

Překlad (translations)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Datum a čas

Dnes je pátek, 21. 6. 2024, 10:17:42

Najdete nás na:

 

 

fb   ig  tweet

 

Naše projekty podporují

 

krajcez

logo

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky