...
Obec Kuks

Revitalizace Kuksu

Revitalizace Kuksu - jedná se o projekt partnerů - Královéhradeckého kraje a Obce Kuks

Za účelem realizace výše uvedeného projektu byla partnery založena Obecně prospěšná společnost Revitalizace Kuks o.p.s (viz. www.revitalizacekuks.cz )

 

Projekty obnovy - Obec Kuks

 

Oprava opěrné zdi torza zámku

Jedná se obnovu původní opěrné zdi, která je součástí kulturní památky torza zámku s terasou a schodištěm. V první etapě dojde k odstranění původní zdi v havarijním stavu (2019) a založení základu zdi nové. Ve druhé etapě bude vybudována nová opěrná zeď v souladu s projektovou dokumentací (2020).

Zhotovitelem stavby je KVIS Pardubice a.s., cena díla po soutěži je 1.894.129,--Kč

Investorem je Obec Kuks, Královéhradecká kraj poskytl dotaci 430.000,- Kč

Obnova Dětského hřiště

Obec Kuks požádala o příspěvek na onovu dětského hřiště prostřednictvím Nadace ČEZ. Správní rada Nadace ČEZ schválila příspěvek ve výši 190.000,- Kč (2019) Projekt se týká výměny hernívh prvků, laviček a úpravy terénu. Celková hodnota díla je 250.000,- Kč

Dodavatelem herních prvků je fa. MONOTREND s.r.o. z Tišnova

 

 

Obnova fasády Lázeňského domu čp. 3,4

I. Etapa - Výměna výplní otvorů (dokončena) s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury v rámci Programu regenerace památkových rezervací - provedena výměna oken a dveří.

II. Etapa - Sanace objektu proti vlhkosti. Investice ve výši  2 144 822 Kč

V roce 2017 dokončena I. etapa Sanace objektu proti vlhkosti (část objektu čp. 3)

V roce 2018 dokončena - II- etapa Sanace objektu proti vlhkosti (část objektu čp.4)

Královéhradecký kraj poskytl na obnovu fasády Lázeňského domu č.p. 3,4 Etapa - Sanace objektu proti vlhkosti

dotaci ve výši 1 450 000 Kč

Zhotovitel stavby:  Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

III. - IV. Etapa - Oprava fasády - nebyla realizována (nedostatek financí)

V. Etapa - Zpevněné plochy - realizována částečně (nedostatek financí)

 

Projekty ukončené

„Zajištění dostupnosti atraktivit cestovního ruchu v obci Kuks“

  Součástí obnovy barokního areálu NKP Hospitalu Kuks a PR Kuks v rámci Revitalizace Kuksu je projekt „Zajištění dostupnosti atraktivit cestovního ruchu v obci Kuks“

   Nositelem projektu byla Obec Kuks, která se zavázala podpisem smlouvy o čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Severovýchod..Cestovní ruch atd. k realizaci níže popsaného projektu.

  Projekt byl zahájen vypsáním otevřeného výběrového řízení a v lednu r. 2012 byl vybrán dodavatel stavby, kterým je fa. Chládek a Tintěra Pardubice a.s. Cena díla včetně  stavebních prací  je 24 mil. s DPH Po nutné přípravě byla v dubnu 2012 stavba zahájena. Stavební práce, dle harmonogramu prácí, byly ukončeny do konce roku 2013

 Cílem projektu je, v souladu se záměrem poskytovatele dotace, tedy zlepšení podmínek cestovního ruchu zejména:

  • zajištění kvalitních přístupových cest zejména k NKP Hospital Kuks pro účely cestovního ruchu
  • vnitřní propojení památek a infrastruktury cetovního ruchu v obci Kuks
  • vybudování vycházkového okruhu, obnova povrchů.
  • napojení na část cyklostezky jakožto spojnici s cyklostezkou Modrý pás Labe včetně komunikace

    Realizací projektů Revitalizace Kuksu došlo k největší investici do obnovy  území od založení a vybudování barokního areálu Kuks před 300 lety v roce 1712.

Hlavním partnerem při realizaci projektů v rámci Revitalizace Kuksu je Královéhradecký kraj.

Projekt je ukončen 

Zhotovitel:  Chládek a Tintěra. Pardubice a.s.

Rekonstrukce mostu

V roce 2015 byly zahájeny projektové práce na rekonstrukci železné mostovky přes řeku Labe. Investorem projektu byla Obec Kuks.

Tisková zpráva

http://revitalizacekuksu.rajce.idnes.cz/mostkuks/

Most dokončen a předán do užívání.

Královéhradecký kraj poskytl na rekonstrukci mostu dotaci ve výši 6 mil. Kč

Zhotovitel:  EUROVIA CS, a.s.

 

Čerpací stanice a vodovodní přivaděč Kašov

V osadě Kašov (část obce Kuks) je z nově vybudovaného vodního zdroje (jímací šachta) realizována stavba Vodovodního přivaděče do stávajícího Vodojemu Kašov (cca 700 m). Součástí projektu je vystrojení Čerpací stanice v nově vybudované jímacé šachtě, vybudování přípojek k jednotlivým objektům na cestě a oplocení nového vodního zdroje.

Projekt je realizován (07/2017) a dokončen v roce 2018 se záměrem dopravit pitnou vodu do stávajícího vodojemu a zajistit nepřetržité zásobování obyvatel pitnou vodou.

Projekt v hodnotě 3 850 231 Kč vč. DPH

Královéhradecký kraj poskytl na realizaci projektu částku ve výši 1 600 000 Kč

Zhotovitel stavby: STAVOKOMPLET spol. s.r.o.

 

Projekty obnovy - Revitalizace Kuks o.p.s. (OPS)

Rekonstrukce domu čp.57 - Hospoda u Prďoly - projekt ukončen - objekt v užívání - Restaurace Baroque.

Rekonstrukce domu čp.72 - Vila - projekt ukončen - sídlo společnosti Revitalizace Kuks o.p.s., Turistické informační centrum.

Vybudování informačního značení a výměna mobiliáře - přeshraniční spolupráce Česko - Polsko - projekt ukončen - realizováno.

Propagace + IC + destinační management, vzdělávání v oblasti CR - projekt ukončen

Braunův Betlém - záměr obnovy - studie.

 

 

 

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31
1
1
2 3 4 5 6
1
7
1
8
9 10 11 12 13 14
1
15
16 17 18 19 20 21
1
22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5
1
6

Svátek

Dnes je 19.9.2019

Svátek má Zita

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Den, kdy mluvíme jako piráti

Zítra má svátek Oleg

Najdete nás na:

fb   ig  tweet

 

Naše projekty podporují

 

krajcez