...
Obec Kuks

Revitalizace Kuksu

Revitalizace Kuksu - jedná se o projekt partnerů - Královéhradeckého kraje a Obce Kuks

Za účelem realizace výše uvedeného projektu byla partnery založena Obecně prospěšná společnost Revitalizace Kuks o.p.s (viz. www.revitalizacekuks.cz )

 

Projekty obnovy - Obec Kuks 

     Chytré parkování v Kuksu                        kraj

Realizováno za podpory Královehradeckého kraje

Vytížená odstavná parkoviště pro osobní a autobusovou dopravu potřebují chytrá řešení. V rámci pilotního projektu Chytré parkování v Kuksu jsme instalovali moderní parkovací automaty.  Zkušební provoz (05/2020 - 09/2020) s parkovacím automatem firmy DESIGNA Parking & Access, s. r. o. naplnil naše očekávání. A tak jsme díky projektu zakoupili dva přístroje v hodnotě 350 tis. Kč.  V chytrých řešeních chceme pokračovat a rozšiřovat služby pro parkující návštěvníky. V loňském roce jsme zakoupili pozemek pro dočasné parkování při kulturních akcích, pro které jsme nechali zpracovat studii na vybudování kapacitního parkoviště pro 500 vozidel.

Administrátorem projektu je Ing. Veronika Tomková ze společnosti Revitalizace KUKS,  o. p. s.

Investorem je Obec Kuks. Královéhradecký kraj poskytl dotaci 240.000 Kč.

 

 

 

Oprava opěrné zdi torza zámku            krajlogo

Realizováno za podpory Královehradeckého kraje a Ministerstva kultury

Jedná se obnovu původní opěrné zdi, která je součástí kulturní památky torza zámku s terasou a schodištěm. V první etapě dojde k odstranění původní zdi v havarijním stavu (2019) a založení základu zdi nové. Ve druhé etapě bude vybudována nová opěrná zeď v souladu s projektovou dokumentací (2020).

Zhotovitelem stavby je KVIS Pardubice a.s., cena díla po soutěži je 1.894.129,--Kč

Administrátorem projektu je Ing. Veronika Tomková ze společnosti Revitalizace Kuks o.p.s.

Investorem je Obec Kuks,

Královéhradecká kraj poskytl dotaci 780.000,- Kč

Ministerstvo kultury z programu Regenerace památkových rezervací 2020 poskytlo 200.000,- Kč

Obnova Dětského hřištěcez nadace logo

Obec Kuks požádala o příspěvek na obnovu dětského hřiště prostřednictvím Nadace ČEZ. Správní rada Nadace ČEZ schválila příspěvek ve výši 190.000,- Kč (2019). Projekt se týká výměny herních prvků, laviček a úpravy terénu. Celková hodnota díla je 350.000,- Kč

Administrátorem projektu byla Ing. Veronika Tomková ze společnosti Revitalizace Kuks o.p.s.

Dodavatelem herních prvků je fa. MONOTREND s.r.o. z Tišnova.

Dětské hřiště otevřeno veřejnosti dne 30.5. 2020

hřiště

Obnova a údržba pískovcového kříže v Kašově

V roce 2019 byl v osadě Kašov restaurován pískovcový křížek. Křížek je umístěn na křižovatce cest při vjezdu do osady a je tedy dominantou místa. Památka je vytvořena ze světlého jemnozrnného pískovce. Byla vztyčena nákladem Johana Horníka z Kašova v roce 1837, v roce 1887 byla obnovena z příspěvku farnosti Zaloňov, toto vše dokládá vytesaný nápis v němčině na zadní straně pilíře.  Restaurování křížku zrealizoval Kamenosochař a restaurátor Vít Kotrbáček, Zborovská 1874, Hořice 508 01 nákladem 82 000,- Kč .

Obnova výše uvedené památky byla zrealizována za podpory Ministerstva zemědělství ČR, v programu 12966 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Výše podpory činí 57 400,- Kč  Administrátorem projektu byla Ing. Veronika Tomková ze společnosti Revitalizace Kuks o.p.s.

Obnova fasády Lázeňského domu čp. 3,4

I. Etapa - Výměna výplní otvorů (dokončena) s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury v rámci Programu regenerace památkových rezervací - provedena výměna oken a dveří.

II. Etapa - Sanace objektu proti vlhkosti. Investice ve výši  2 144 822 Kč

V roce 2017 dokončena I. etapa Sanace objektu proti vlhkosti (část objektu čp. 3)

V roce 2018 dokončena - II- etapa Sanace objektu proti vlhkosti (část objektu čp.4)

Královéhradecký kraj poskytl na obnovu fasády Lázeňského domu č.p. 3,4 Etapa - Sanace objektu proti vlhkosti

dotaci ve výši 1 450 000 Kč

Zhotovitel stavby:  Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

III. - IV. Etapa - Oprava fasády - nebyla realizována (nedostatek financí)

V. Etapa - Zpevněné plochy - realizována částečně (nedostatek financí)

2020 podána žádost o dotaci v rámci "Norských fondů"

Projekty ukončené

„Zajištění dostupnosti atraktivit cestovního ruchu v obci Kuks“

  Součástí obnovy barokního areálu NKP Hospitalu Kuks a PR Kuks v rámci Revitalizace Kuksu je projekt „Zajištění dostupnosti atraktivit cestovního ruchu v obci Kuks“

   Nositelem projektu byla Obec Kuks, která se zavázala podpisem smlouvy o čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Severovýchod..Cestovní ruch atd. k realizaci níže popsaného projektu.

  Projekt byl zahájen vypsáním otevřeného výběrového řízení a v lednu r. 2012 byl vybrán dodavatel stavby, kterým je fa. Chládek a Tintěra Pardubice a.s. Cena díla včetně  stavebních prací  je 24 mil. s DPH Po nutné přípravě byla v dubnu 2012 stavba zahájena. Stavební práce, dle harmonogramu prácí, byly ukončeny do konce roku 2013

 Cílem projektu je, v souladu se záměrem poskytovatele dotace, tedy zlepšení podmínek cestovního ruchu zejména:

  • zajištění kvalitních přístupových cest zejména k NKP Hospital Kuks pro účely cestovního ruchu
  • vnitřní propojení památek a infrastruktury cetovního ruchu v obci Kuks
  • vybudování vycházkového okruhu, obnova povrchů.
  • napojení na část cyklostezky jakožto spojnici s cyklostezkou Modrý pás Labe včetně komunikace

    Realizací projektů Revitalizace Kuksu došlo k největší investici do obnovy  území od založení a vybudování barokního areálu Kuks před 300 lety v roce 1712.

Hlavním partnerem při realizaci projektů v rámci Revitalizace Kuksu je Královéhradecký kraj.

Projekt je ukončen 

Zhotovitel:  Chládek a Tintěra. Pardubice a.s.

Rekonstrukce mostu

V roce 2015 byly zahájeny projektové práce na rekonstrukci železné mostovky přes řeku Labe. Investorem projektu byla Obec Kuks.

Tisková zpráva

http://revitalizacekuksu.rajce.idnes.cz/mostkuks/

Most dokončen a předán do užívání.

Královéhradecký kraj poskytl na rekonstrukci mostu dotaci ve výši 6 mil. Kč

Zhotovitel:  EUROVIA CS, a.s.

 

Čerpací stanice a vodovodní přivaděč Kašov

V osadě Kašov (část obce Kuks) je z nově vybudovaného vodního zdroje (jímací šachta) realizována stavba Vodovodního přivaděče do stávajícího Vodojemu Kašov (cca 700 m). Součástí projektu je vystrojení Čerpací stanice v nově vybudované jímacé šachtě, vybudování přípojek k jednotlivým objektům na cestě a oplocení nového vodního zdroje.

Projekt je realizován (07/2017) a dokončen v roce 2018 se záměrem dopravit pitnou vodu do stávajícího vodojemu a zajistit nepřetržité zásobování obyvatel pitnou vodou.

Projekt v hodnotě 3 850 231 Kč vč. DPH

Královéhradecký kraj poskytl na realizaci projektu částku ve výši 1 600 000 Kč

Zhotovitel stavby: STAVOKOMPLET spol. s.r.o.

 

Projekty obnovy - Revitalizace Kuks o.p.s. (OPS)

Rekonstrukce domu čp.57 - Hospoda u Prďoly - projekt ukončen - objekt v užívání - Restaurace Baroque.

Rekonstrukce domu čp.72 - Vila - projekt ukončen - sídlo společnosti Revitalizace Kuks o.p.s., Turistické informační centrum.

Vybudování informačního značení a výměna mobiliáře - přeshraniční spolupráce Česko - Polsko - projekt ukončen - realizováno.

Propagace + IC + destinační management, vzdělávání v oblasti CR - projekt ukončen

Braunův Betlém - záměr obnovy - studie.

 

 

 

Překlad (translations)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16
1
17
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Svátek

Dnes je 27.10.2021

Svátek má Šarlota, Zoe

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Den vzniku samostatného československého státu
  • Čokoládový den

Najdete nás na:

fb   ig  tweet

 

Naše projekty podporují

 

krajcez

logo