...
Obec Kuks

Revitalizace Kuksu

Revitalizace Kuksu - jedná se o projekt partnerů - Královéhradeckého kraje a Obce Kuks

Za účelem realizace výše uvedeného projektu byla partnery založena Obecně prospěšná společnost Revitalizace Kuks o.p.s (viz. www.revitalizacekuks.cz )

Záměrem projektu je v první fázi financování obnovy lázeňské části obce, prostřednictvím tzv. strukturálních fondů EU chceme společně financovat projekty ve výši 100 mil. korun.

Společné financování - Obec Kuks a společnost Revitalizace Kuks o.p.s. (OPS) připravují každý své jednotlivé projekty. Obec Kuks na základě Zakládací smlouvy OPS vložila do jejího majetku nemovitosti v hodnotě 5 mil. korun.

Projekty obnovy - Obec Kuks

Probíhájící

Obnova fasády Lázeňského domu čp. 3,4

Obnova fasády domu č.p. 3,4 - Obnova objektu je prováděna s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury v rámci Programu regenerace památkových rezervací - provedena výměna oken a dveří.

Realizován projekt obnovy fasády - Etapa - Sanace objektu proti vlhkosti. Investice ve výši  2 144 822 Kč

V roce 2017 bude dokončena I. etapa Sanace objektu proti vlhkosti (část objektu čp. 3)

V roce 2018 probíhá dokončení - II- etapa Sanace objektu proti vlhkosti (část objektu čp.4)

Královéhradecký kraj poskytl na obnovu fasády Lázeňského domu č.p. 3,4 Etapa - Sanace objektu proti vlhkosti

dotaci ve výši 1 450 000 Kč

Zhotovitel stavby:  Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

 

Projekty ukončené

 

„Zajištění dostupnosti atraktivit CR v obci Kuks“

 

„Zajištění dostupnosti atraktivit cestovního ruchu v obci Kuks“

  Součástí obnovy barokního areálu NKP Hospitalu Kuks a PR Kuks v rámci Revitalizace Kuksu je projekt „Zajištění dostupnosti atraktivit cestovního ruchu v obci Kuks“

   Nositelem projektu je Obec Kuks, která se zavázala podpisem smlouvy o čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Severovýchod..Cestovní ruch atd. k realizaci níže popsaného projektu.

  Projekt byl zahájen vypsáním otevřeného výběrového řízení a v lednu r. 2012 byl vybrán dodavatel stavby, kterým je fa. Chládek a Tintěra Pardubice a.s. Cena díla včetně  stavebních prací  je 24 mil. s DPH Po nutné přípravě byla v dubnu 2012 stavba zahájena. Stavební práce, dle harmonogramu prácí, byly ukončeny do konce roku 2013

 Cílem projektu je, v souladu se záměrem poskytovatele dotace, tedy zlepšení podmínek cestovního ruchu zejména:

 

  • zajištění kvalitních přístupových cest zejména k NKP Hospital Kuks pro účely cestovního ruchu
  • vnitřní propojení památek a infrastruktury cetovního ruchu v obci Kuks
  • vybudování vycházkového okruhu, obnova povrchů.
  • napojení na část cyklostezky jakožto spojnici s cyklostezkou Modrý pás Labe včetně komunikace

    Realizací projektů Revitalizace Kuksu dojde k největší investici do obnovy  území od založení a vybudování barokního areálu Kuks před 300 lety v roce 1712.

Hlavním partnerem při realizaci projektů v rámci Revitalizace Kuksu je Královéhradecký kraj.

Projekt je ukončen 

Zhotovitel:  Chládek a Tintěra. Pardubice a.s.

Rekonstrukce mostu

V roce 2015 byly zahájeny projektové práce na rekonstrukci železné mostovky přes řeku Labe. Investorem projektu je vlastník mostu Obec Kuks. Královéhradecký kraj, jako partner projektu poskytl dar ve výši 100 tis. Kč na projektové práce v souvislosti s rekostrukcí mostovky, která je v současné době v havarijním stavu a je kulturní památkou.  Viz. Tisková zpráva

Tisková zpráva

http://revitalizacekuksu.rajce.idnes.cz/mostkuks/

Most dokončen a předán do užívání.

Královéhradecký kraj poskytl na rekonstrukci mostu dotaci ve výši 6 mil. Kč

Zhotovitel:  EUROVIA CS, a.s.

Požární ochrana

"Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III"

Královéhradecký kraj podpořil Jednotky požární ochrany - v tomto případě příspěvkem ve výši 10 000,- Kč na rozšíření řidičského průkazu na "C" - jde hlavně o zabezpečení dostatečného počtu strojníků pro řízení CAS.

Celková hodnota projektu byla 15 000,- Kč a byl realizována v roce 2017.

Jednotka SDH Kuks má k dispozici dalšího "strojníka" k zabezpečení plnění úkolů v rámci plošného pokrytí Královéhradeckého kraje Jednotkami požární ochrany.

Čerpací stanice a vodovodní přivaděč Kašov

V osadě Kašov (část obce Kuks) je z nově vybudovaného vodního zdroje (jímací šachta) realizována stavba Vodovodního přivaděče do stávajícího Vodojemu Kašov (cca 700 m). Součástí projektu je vystrojení Čerpací stanice v nově vybudované jímacé šachtě, vybudování přípojek k jednotlivým objektům na cestě a oplocení nového vodního zdroje.

Projekt je realizován (07/2017) a bude dokončen v letošním roce (2018) se záměrem dopravit pitnou vodu do stávajícího vodojemu a zajistit nepřetržité zásobování obyvatel pitnou vodou.

Projekt je realizován v hodnotě 3 850 231 Kč vč. DPH

Královéhradecký kraj poskytl na realizaci projektu částku ve výši 1 600 000 Kč

Zhotovitel stavby: STAVOKOMPLET spol. s.r.o.

 

Projekty obnovy - Revitalizace Kuks o.p.s. (OPS)

Rekonstrukce domu čp.57 - Hospoda u Prďoly - projekt ukončen - objekt v užívání - Restaurace Baroque.

Rekonstrukce domu čp.72 - Vila - projekt ukončen - sídlo společnosti Revitalizace Kuks o.p.s., Turistické informační centrum.

Vybudování informačního značení a výměna mobiliáře - přeshraniční spolupráce Česko - Polsko - projekt ukončen - realizováno.

Propagace + IC + destinační management, vzdělávání v oblasti CR - projekt ukončen

Braunův Betlém - záměr obnovy - přípravná jednání a úkony.

 

 

 

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Svátek

Svátek má Jan

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den osteoporózy

Zítra má svátek Ivan

Najdete nás na:

fb   ig  tweet