...
Obec Kuks

Revitalizace Kuksu

Revitalizace Kuksu - jedná se o projekt partnerů - Královéhradeckého kraje a Obce Kuks

Za účelem realizace výše uvedeného projektu byla partnery založena Obecně prospěšná společnost Revitalizace Kuks o.p.s (viz. www.revitalizacekuks.cz )

 

Projekty obnovy - Obec Kuks 

Chytré parkování v Kuksu

 

Vytížená odstavná parkoviště pro osobní a BUS dopravu potřebují chytrá řešení. Pilotní projekt je zahájen instalací moderních parkovacích automatů.  Zkušební provoz (05/2020 - 09/2020) s parkovacím automatem od fa. DESIGNA Parking § Access s.r.o. potvrdil naše očekávání. Pro příští sezonu jsme zakoupili dva přístroje v hodnotě 350 tis. Kč  V rámci "Chytrých řešení" budeme rozšiřovat další služby pro parkující návštěvníky.  Již v loňském roce jsme zakoupili další pozemek pro dočasné parkování při kulturních akcích a je zpracovaná studie na vybudoavání kapacitního parkoviště pro dalších 500 vozidel.

Administrátorem projektu je Ing. Veronika Tomková ze společnosti Revitalizace Kuks o.p.s.

Investorem je Obec Kuks,

Královéhradecká kraj poskytl dotaci 240.000,- Kč

 

 

Oprava opěrné zdi torza zámku

Jedná se obnovu původní opěrné zdi, která je součástí kulturní památky torza zámku s terasou a schodištěm. V první etapě dojde k odstranění původní zdi v havarijním stavu (2019) a založení základu zdi nové. Ve druhé etapě bude vybudována nová opěrná zeď v souladu s projektovou dokumentací (2020).

Zhotovitelem stavby je KVIS Pardubice a.s., cena díla po soutěži je 1.894.129,--Kč

Administrátorem projektu je Ing. Veronika Tomková ze společnosti Revitalizace Kuks o.p.s.

Investorem je Obec Kuks,

Královéhradecká kraj poskytl dotaci 780.000,- Kč

Ministerstvo kultury z programu Regenerace památkových rezervací 2020 poskytlo 200.000,- Kč

Obnova Dětského hřištěcez nadace logo

Obec Kuks požádala o příspěvek na obnovu dětského hřiště prostřednictvím Nadace ČEZ. Správní rada Nadace ČEZ schválila příspěvek ve výši 190.000,- Kč (2019). Projekt se týká výměny herních prvků, laviček a úpravy terénu. Celková hodnota díla je 350.000,- Kč

Administrátorem projektu byla Ing. Veronika Tomková ze společnosti Revitalizace Kuks o.p.s.

Dodavatelem herních prvků je fa. MONOTREND s.r.o. z Tišnova.

Dětské hřiště otevřeno veřejnosti dne 30.5. 2020

hřiště

Obnova a údržba pískovcového kříže v Kašově

V roce 2019 byl v osadě Kašov restaurován pískovcový křížek. Křížek je umístěn na křižovatce cest při vjezdu do osady a je tedy dominantou místa. Památka je vytvořena ze světlého jemnozrnného pískovce. Byla vztyčena nákladem Johana Horníka z Kašova v roce 1837, v roce 1887 byla obnovena z příspěvku farnosti Zaloňov, toto vše dokládá vytesaný nápis v němčině na zadní straně pilíře.  Restaurování křížku zrealizoval Kamenosochař a restaurátor Vít Kotrbáček, Zborovská 1874, Hořice 508 01 nákladem 82 000,- Kč .

Obnova výše uvedené památky byla zrealizována za podpory Ministerstva zemědělství ČR, v programu 12966 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Výše podpory činí 57 400,- Kč  Administrátorem projektu byla Ing. Veronika Tomková ze společnosti Revitalizace Kuks o.p.s.

Obnova fasády Lázeňského domu čp. 3,4

I. Etapa - Výměna výplní otvorů (dokončena) s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury v rámci Programu regenerace památkových rezervací - provedena výměna oken a dveří.

II. Etapa - Sanace objektu proti vlhkosti. Investice ve výši  2 144 822 Kč

V roce 2017 dokončena I. etapa Sanace objektu proti vlhkosti (část objektu čp. 3)

V roce 2018 dokončena - II- etapa Sanace objektu proti vlhkosti (část objektu čp.4)

Královéhradecký kraj poskytl na obnovu fasády Lázeňského domu č.p. 3,4 Etapa - Sanace objektu proti vlhkosti

dotaci ve výši 1 450 000 Kč

Zhotovitel stavby:  Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

III. - IV. Etapa - Oprava fasády - nebyla realizována (nedostatek financí)

V. Etapa - Zpevněné plochy - realizována částečně (nedostatek financí)

2020 podána žádost o dotaci v rámci "Norských fondů"

Projekty ukončené

„Zajištění dostupnosti atraktivit cestovního ruchu v obci Kuks“

  Součástí obnovy barokního areálu NKP Hospitalu Kuks a PR Kuks v rámci Revitalizace Kuksu je projekt „Zajištění dostupnosti atraktivit cestovního ruchu v obci Kuks“

   Nositelem projektu byla Obec Kuks, která se zavázala podpisem smlouvy o čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Severovýchod..Cestovní ruch atd. k realizaci níže popsaného projektu.

  Projekt byl zahájen vypsáním otevřeného výběrového řízení a v lednu r. 2012 byl vybrán dodavatel stavby, kterým je fa. Chládek a Tintěra Pardubice a.s. Cena díla včetně  stavebních prací  je 24 mil. s DPH Po nutné přípravě byla v dubnu 2012 stavba zahájena. Stavební práce, dle harmonogramu prácí, byly ukončeny do konce roku 2013

 Cílem projektu je, v souladu se záměrem poskytovatele dotace, tedy zlepšení podmínek cestovního ruchu zejména:

  • zajištění kvalitních přístupových cest zejména k NKP Hospital Kuks pro účely cestovního ruchu
  • vnitřní propojení památek a infrastruktury cetovního ruchu v obci Kuks
  • vybudování vycházkového okruhu, obnova povrchů.
  • napojení na část cyklostezky jakožto spojnici s cyklostezkou Modrý pás Labe včetně komunikace

    Realizací projektů Revitalizace Kuksu došlo k největší investici do obnovy  území od založení a vybudování barokního areálu Kuks před 300 lety v roce 1712.

Hlavním partnerem při realizaci projektů v rámci Revitalizace Kuksu je Královéhradecký kraj.

Projekt je ukončen 

Zhotovitel:  Chládek a Tintěra. Pardubice a.s.

Rekonstrukce mostu

V roce 2015 byly zahájeny projektové práce na rekonstrukci železné mostovky přes řeku Labe. Investorem projektu byla Obec Kuks.

Tisková zpráva

http://revitalizacekuksu.rajce.idnes.cz/mostkuks/

Most dokončen a předán do užívání.

Královéhradecký kraj poskytl na rekonstrukci mostu dotaci ve výši 6 mil. Kč

Zhotovitel:  EUROVIA CS, a.s.

 

Čerpací stanice a vodovodní přivaděč Kašov

V osadě Kašov (část obce Kuks) je z nově vybudovaného vodního zdroje (jímací šachta) realizována stavba Vodovodního přivaděče do stávajícího Vodojemu Kašov (cca 700 m). Součástí projektu je vystrojení Čerpací stanice v nově vybudované jímacé šachtě, vybudování přípojek k jednotlivým objektům na cestě a oplocení nového vodního zdroje.

Projekt je realizován (07/2017) a dokončen v roce 2018 se záměrem dopravit pitnou vodu do stávajícího vodojemu a zajistit nepřetržité zásobování obyvatel pitnou vodou.

Projekt v hodnotě 3 850 231 Kč vč. DPH

Královéhradecký kraj poskytl na realizaci projektu částku ve výši 1 600 000 Kč

Zhotovitel stavby: STAVOKOMPLET spol. s.r.o.

 

Projekty obnovy - Revitalizace Kuks o.p.s. (OPS)

Rekonstrukce domu čp.57 - Hospoda u Prďoly - projekt ukončen - objekt v užívání - Restaurace Baroque.

Rekonstrukce domu čp.72 - Vila - projekt ukončen - sídlo společnosti Revitalizace Kuks o.p.s., Turistické informační centrum.

Vybudování informačního značení a výměna mobiliáře - přeshraniční spolupráce Česko - Polsko - projekt ukončen - realizováno.

Propagace + IC + destinační management, vzdělávání v oblasti CR - projekt ukončen

Braunův Betlém - záměr obnovy - studie.

 

 

 

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14
1
15
1
16 17 18 19 20 21
1
22
1
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Svátek

Dnes je 26.11.2020

Svátek má Artur

Zítra má svátek Xenie

Najdete nás na:

fb   ig  tweet

 

Naše projekty podporují

 

krajcez

logo