Najdete nás na:

Výsledek obrázku pro facebook icon png 64x64   Výsledek obrázku pro instagram icon png 64x64  Výsledek obrázku pro twitter icon small png

 

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

LÉKAŘSKÁ A ZUBNÍ POHOTOVOST

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svátek

Svátek má Emanuel

Zítra má svátek Dita

Mobilní verze

 

odkaz

Projekty Revitalizace Kuks - Publicita

Revitalizace - projekty obnovy  obce:

Opravy komunikací a schodišť

Oprava mostu

Oprava fasád Lázeňských domů

Vodovod v Kašově

 

Naše projekty finančně podporují:

ROP

Khk

Revitalizace - projekty o.p.s

Granátové jablko - projekt NPÚ

Obsah

Rodina Sporcků

Rod Sporcků založil ve východních Čechách vojevůdce Johan Sporck, původem z Vestfálska. Titul říšského hraběte získal za vítězství nad Turky a později si v Čechách zakoupil panství Lysá nad Labem a další. Mimo jiné také Choustníkovo Hradiště s Kuksem.
Jeho dědic, nadaný syn František A. Sporck, je proslulý jako mecenáš umění, vydavatel knih, milovník lovu a majitel lázní Kuks. V pustém údolí Labe nechal postavit velikolepý areál lázeňských a duchovních staveb s bohatou, zejména sochařskou výzdobou. Pořádal tam četné kulturní akce a parforsní hony. V Kuksu také vytvořil prostor ke studiu, diskusím učenců i duchovnímu rozjímání, jako jsou poustevny a přírodní galerie Betlém.
Tehdejší lázně Kuks často navštěvovali příslušníci evropské šlechty i četní umělci a myslitelé.
Život F. A. Sporcka provázely četné úspěchy, pocty , ale také spory. Ze slavného barokního areálu zbylo v Kuksu jen torzo, přesto jej přijíždějí obdivovat návštěvníci z domova i ze zahraničí dodnes.

Johan Sporck
Narozený v roce 1597, zemřel 6. 8. 1679

Habsburský vojevůdce původem z Vestfálska. V bavorských službách se zúčastnil bitvy na Bílé hoře a v roce 1645 bitvy u Jankova. V bojích vynikl jako velitel lehké jízdy a dosáhl četných úspěchů. Po vítězství nad Turky u Sv. Gottharda císař udělil generálovi rakouské jízdy, polnímu maršálkovi J. Sporckovi titul hraběte.
Získal značný pozemkový majetek ve středních a východních Čechách, kde založil dynastii rodu Sporck. V roce 1664 získal dědičný titul říšských hrabat a byl zařazen mezi českou šlechtu. Značnou pozornost vzbudil u dvora odmítnutím platby obvyklé taxy za získání titulu. Císaři napsal vysvětlení ve smyslu: „Darovaného hraběte nekupuji a koupeného nepotřebuji.“ Ve stejném roce koupil mimo jiné pozemky také Kuks od markraběte Leopolda Bádenského jako součást panství Choustníkovo Hradiště za 66 000 zlatých.
S první manželkou Annou Margaretou z Linsingenů, rozenou z Beeru, měl dceru. Hraběnka Anna Margareta zemřela v roce 1659. O rok později se generál oženil znovu. Druhou manželkou se stala Eleonora Marie Kateřina z rodu Finecken z Meklenburska. Přivedla na svět dva syny a dvě dcery.

 

František Antonín Sporck

Narodil se 9. března 1662, pravděpodobně v Lysé n. L., ale útlé dětství určitě prožíval Foto František Antonín Šporcv Heřmanově Městci, kde navštěvoval místní městskou školu. Přísná otcova výchova vedla mladého Františka k sebekázni, skromnosti a cílevědomosti. Studia zahájil u jezuitů v Kutné Hoře a pak pokračoval na právech a filozofii v Praze. Nadaný Sporck dokončil univerzitu již v šestnácti letech. Po absolutoriu procestoval Francii, Nizozemí a Anglii. Zvlášť silně na něj zapůsobil pobyt ve Versailles. Okouzlil jej nádherný zámecký areál s bohatou uměleckou výzdobou, stejně jako společenské a kulturní akce, parforsní hony a hra na lesní roh. Je možné, že vedlejším popudem k výstavbě lázní Kuks byly právě dojmy z Versailles a časté návštěvy evropských lázní, včetně Karlových Varů.

Po dosažení plnoletosti byl hrabě F. A. Sporck prohlášen v roce 1684 dědicem Sporckových českých statků Lysá nad Labem, Choustníkovo Hradiště, Malešov a Konojedy. Nejdříve se snažil získat uznání společnosti různými společenskými funkcemi. Titul komořího získal v roce 1690, o rok později již byl jedním z místodržitelů dalším rokem dokonce „skutečným tajným radou“. Přes své bohatství a společenský význam nepřilnul k Praze. Vyhovoval mu životní styl venkovského šlechtice, obklopeného nádherou a významnými osobnostmi. Možná si také uvědomil, že vzdělání, intelekt ani světské hodnosti mu málo pomáhají k cestě ke společenskému úspěchu. Je nesporné, že pro evropskou rodovou šlechtu dlouho zůstával jen synem pobělohorského zbohatlíka. Po zkušenostech s politickou kariéru se zaměřil na duchovní život, kulturu a umění.

F. A. Sporck byl rozporuplnou osobností. Vynikající intelekt, vzdělanost a ctižádost jej hnaly do mnoha soudních sporů, většinou neúspěšných. Obyvatele obce Kuks zbavil robotní povinnosti a vedl je jako sloužící zámku a lázní. Na jedné straně sloužícím nedokázal prominout ani maličkost, na druhé straně pro sto nejchudších ze svého panství založil v Kuksu hospital, kde jim poskytl celé zaopatření. Často vyhrával za jedinou noc v kartách, někdy až čtyřicet tisíc zlatých, což stačilo na pořízení venkovského zámečku. Většinu těchto nečekaných příjmů ale rozdal potřebnějším lidem urozeného původu. Ve svých tiskárnách v Lysé nad Labem a v Kuksu vydal mnoho filozofických a náboženských knih, zejména jansemitské orientace, které se nelíbily představitelům církve. Byl za to vyšetřován a na příkaz jezuity Koniáše na počátku 18. století také krátce vězněn. V souvislosti s inkvizičním procesem byla zabavena většina jeho knih a zničena mnohá výtvarná díla.
Hrabě Sporck je proslulý jako mecenáš umění v Čechách. Setkával se s významnými architekty, sochaři, malíři, rytci, básníky a skladateli své doby. Na doporučení architekta Kaňky dal prostor mladému sochaři M. B. Braunovi, hostil mnoho umělců a učenců. Přispěl ke stavbě prvního šlechtického divadla v Praze a v jeho divadle v Kuksu proběhlo první představení italské opery na našem území. Do Čech si přivezl obdiv k lesnímu rohu a umožnil rozšíření hry na tento nástroj v českých zemích. Byl nadšeným organizátorem parforsních honů. V pustém údolí Labe vybudoval lázně Kuks, obdivované evropskou šlechtou pro uměleckou výzdobu, pořádané kulturní akce a prostory upravené k duchovnímu rozjímání, jako jsou poustevny a přírodní galerie Betlém. K návštěvě Kuksu dokázal přesvědčit mnoho příslušníků evropské vysoké šlechty, umělců a myslitelů. Mnoho šlechticů, včetně císaře Karla VI., získal ke vstupu do Řádu svatého Huberta, který pro milovníky myslivosti založil. Během svého života získal značný respekt za dílo, které zejména v Kuksu vytvořil. Odpočívá v rodinné hrobce pod špitálním kostelem v Kuksu.


Rodová linie Sporcků pokračovala spojením s rodem Sweerts.
Obě dcery prošly klášterní výchovou a po několik let byly pilnými překladatelkami knih, které otec v Lysé a v Kuksu vydával.
Starší dcera, Marie Eleonora (1687 – 1717), vstoupila ve třinácti letech do kláštera celestýnek. V roce 1705 zřídil pro ni a dalších šest řeholnic klášter v upraveném hradu Choustníkovo Hradiště.
Mladší dcera, Anna Kateřina (1689 – 1754), byla vychována u benediktek, ale jejímu vstupu do kláštera otec zabránil. Musela si vzít bratrance Františka Karla Rudolfa Sweérts z Reistu. Příbuzenský sňatek ze dne 12. 4. 1712 byl později schválen i církevními úřady. Dědička Anna se zasloužila o dokončení a zprovoznění hospitalu (1743) a obnovení nadace na jeho podporu. V roce 1739 rozšířila hospital o nemocnici.


František Karel Rudolf Sweérts

František Karel Rudolf Sweérts byl v roce 1718 adoptován F. A. Sporckem, proto si ke svému jménu připojil ještě jméno Sporck. Zajímal se hospodářské otázky, vydal odbornou publikaci o zemědělství a v Lysé založil hospodářskou školu pro praktikanty. Potomci se nezajímali o provoz lázní. Hospitalu, nemocnici a lékárně v Kuksu však věnovali značnou pozornost.

L. Lašek
30.11.2002